เงื่อนไขการรับประกันเเละข้อยกเว้นไม่รับประกัน

1.   ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆจะได้รับการรับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
2.   บริษัท มีสิทธิ์ในการคิดอัตราค่าบริการในส่วนของการซ่อมและบริการเครื่องนอกประกันตามอาการเสียต่างๆ ถึงแม้ว่าอาการเสียนั้นๆไม่ถูกตรวจพบก็ตาม
3.   เงื่อนไขการรับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่ผิดวิธี การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับหรือการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสมและความผิดพลาดหรือความประมาทซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนกระบวนการใช้ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
4.   อาการเสียหรือความเสียหายหรือการทำงานที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการทำของเหลวหรืออาหารหกใส่ผลิตภัณฑ์, เหงื่อซึมเข้าเครื่อง หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือเนื่องมาจากการใช้แรงดันไฟฟ้าผิดไปจากที่บริษัทฯกำหนด
5.   การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิท หรือรอยเปรอะเปื้อน และภัยจากสัตว์หรือแมงกัดแทะ
6.   รอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวและส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า
7.   ส่วนประกอบใดๆซึ่งถูกเปลี่ยนโดยชิ้นส่วนที่ไม่ได้จัดจำหน่าย หรือเห็นชอบโดยบริษัท หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งถูกถอดชิ้นส่วนหรือได้รับการซ่อมแซมจากพนักงานใดๆที่ไม่ใช่พนักงานจากทางบริษัท
8.   หมายเลขเครื่องของผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข, ลบ, ขีดฆ่า หรือทำลาย หรือลบทิ้งไม่ว่ากรณีใดๆ
9.   สายต่างๆที่ติดไปกับสินค้า เช่น สาย USB, สายไฟ, สายการเชื่อมต่ออื่นๆ รับประกัน 7 วันหลังรับสินค้า
10. หัวพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ที่ซื้อกับทางบริษัทรับประกัน 6 เดือน ถ้าหากซื้อหัวพิมพ์แยกต่างหากรับประกัน 3 เดือน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันของทางผลิตภัณฑ์และทางผู้ผลิต)

ข้อยกเว้นการรับประกัน

1.  ความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานผิดปกติวิสัย เคยถูกซ่อมมาโดยช่างที่ไม่ชำนาญ หรือถูกดัดแปลงสภาพผิดไปจากข้อกำหนด จากโรงงาน
2.  การเคลื่อนย้ายขนส่ง, การติดตั้งในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม, ไฟไหม้, น้ำท่วม, ภัยธรรมชาติ, ถูกน้ำ, ฟ้าผ่า, ไฟแรงสูง, แผ่นดินไหว, หรือใช้แรงดันไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน
3.  ความเสียหายเกิดจากการจงใจ หรือ ประมาทเลินเล่อ หรือเกิดอุบัติเหตุแก่เครื่อง เช่น เครื่องกระแทกทำให้เครื่องเสียหาย เป็นต้น
4.  ความเสียหายอันเกิดจากสัตว์หรือแมลงเข้าไปทำความเสียหาย
5.  ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการดูแลและบำรุงรักษา
6.  ความผิดปกติเกี่ยวกับสัญญาณโทรศัพท์ และสัญญาณ Internet ADSL ภายนอกเครื่อง
7.  ความผิดปกติเกี่ยวกับ Software ที่ทางบริษัทฯ ไม่ได้จัดหา หรือ ความผิดปกติของเครื่องคอมพิวเตอร์ อันเนื่องมาจากไวรัส

ค่าใช้จ่ายกรณีเมื่อหมดประกัน

1.  ค่าบริการ Onsite Service ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท ค่าอะไหล่คิดตามจริง
2.  กรณีส่งสินค้ามาซ่อมที่บริษัทฯ คิดค่าบริการตรวจซ่อมครั้งละ 800 บาท ค่าอะไหล่คิดตามจริง
3.  รับประกันหลังการซ่อม 3 เดือน (ในอาการเดิมที่แจ้งเมื่อทำการส่งซ่อม)

ขั้นตอนการให้บริการ

1.  ลูกค้าควรเตรียมข้อมูล ชื่อบริษัท หรือชื่อผู้ติดต่อที่จะส่งซ่อม พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกแจ้งแก่เจ้าหน้าที่รับสินค้าซ่อม
2.  แจ้งเรื่องส่งสินค้าซ่อมเข้ามาที่เบอร์โทร 02-101-4270 ติดต่อเจ้าหน้าที่รับสินค้าซ่อม
2.  แจ้งหมายเลขเครื่อง (Serial No.) , รุ่นของเครื่อง (Model) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบระยะเวลาของประกันสินค้า
3.  แจ้งอาการเสียของสินค้าให้ครบถ้วน พร้อมส่งรายละเอียดการแจ้งซ่อมและใบแจ้งสินค้าซ่อมมาทางอีเมล E-mail ของเจ้าหน้าที่รับสินค้าซ่อม

KbSolution พร้อมเป็นคำตอบเดียวของบริษัท ด้วยระบบครบวงจรที่ให้บริการทั้ง MY VMS และ MY SCAN ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือบริษัทรักษาความปลอดภัยทุกรูปแบบตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ การบริหารจัดการ ตลอดจนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

การติดต่อ

340/148 หมู่ 3 ตำบล บ่อวิน

อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

ศูนย์บริการลูกค้า : 092-279-0950

จันทร์ - ศุกร์: 9.00 - 17.00 น.

หยุด วันเสาร์ - อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

  • Facebook
  • YouTube